Επικοινωνία

   • Antonios Zacharioudakis
    Tel: +30 2810223462
    Fax: +30 2810242684
    Mob: +30 6944683389
    Email: zacharioudakis@aerocandia.gr
   • Chrysostomos Zacharioudakis
    Deputy Managing Director
    Tel: +30 2810223462
    Fax: +30 2810242684
    Mob: +30 6946128647
    Email: chzacharioudakis@aerocandia.gr
   • Cyprus Area Manager
    Tel: +357 24008216
    Fax: +357 24008218
    Email: cymanager@aerocandia.gr
   • Tel: +30 2810342516 (ext 2)
    Fax: +30 2810341037
    Email: account@aerocandia.gr
   • Tel: +30 2810221220
    Fax: +30 2810242684
    Mob: +30 6944388374
    Email: planning@aerocandia.gr

    ATH Administration
    Tel: +30 2103535256
    Fax: +30 2103535837
    Mob: +30 6983330761
    Email: athlmadmin@aerocandia.gr
   • Tel: +357 24008216
    Fax: +357 24008218
    Email: vstavrou@aerocandia.gr
   • Tel: +30 2810223462
    Fax: +30 2810242684
    Mob: +30 6948388376
    Email: chryssoulaki@aerocandia.gr
   • Tel: +30 210 3538 013
    Fax: +30 2103535837
    Mob: +30 6983330763
    Email: qualitymanager@aerocandia.gr
   • Tel: +30 2810223462
    Fax: +30 2810242684
    Mob: +30 6974260335
    Email: lmmanager@aerocandia.gr
  • Athens Airport (ATH)
   Tel: +30 2103535284
   Fax: +30 2103535837
   Mob on Duty: +30 6984777153
   Email: athlm@aerocandia.gr

   Thessaloniki Airport (SKG)
   Tel: +30 2310475964
   Fax: +30 2310475961
   Mob on Duty: +30 6984777152
   Email: skglm@aerocandia.gr

   Heraklion Airport (HER)
   Tel: +30 2810397377
   Fax: +30 2810331150
   Mob on Duty: +30 6974260349
   Email: herlm@aerocandia.gr

   Chania Airport (CHQ)
   Tel: +30 2821065622
   Fax: +30 2821065622
   Mob on Duty: +30 6974260340
   Email: chqlm@aerocandia.gr

   Rhodes Airport (RHO)
   Tel: +30 2241082519
   Fax: +30 2241082511
   Mob on Duty: +30 6976993593
   Email: rholm@aerocandia.gr

   Kos Airport (KGS)
   Tel: +30 2242051001
   Fax: +30 2242051001
   Mob on Duty: +30 6974260348
   Email: kgslm@aerocandia.gr

   Santorini Airport (JTR)
   Tel: +30 2286033943
   Fax: +30 2286033943
   Mob on Duty: +30 6984777151
   Email: jtrlm@aerocandia.gr

   Mykonos Airport (JMK)
   Tel: +30 2289026304
   Fax: +30 2289026304
   Mob on Duty: +30 6984777154
   Email: jmklm@aerocandia.gr

   Kerkira Airport (CFU)
   Tel: +30 2661036499
   Fax: +30 2661036499
   Mob on Duty: +30 6974260338
   Email: cfulm@aerocandia.gr

   Kalamata Airport (KLX)
   Tel: +30 2721066038
   Fax: +30 2721066038
   Mob on Duty: +30 6983330764
   Email: klxlm@aerocandia.gr

   Larnaca Airport (LCA)
   Tel: +357 24008217
   Fax: +357 24008218
   Mob on Duty: +357 99725593
   Email: lcalm@aerocandia.gr

   Pafos Airport (PFO)
   Tel: +357 26007223
   Fax: +357 26007224
   Mob on Duty: +357 99725594
   Email: pfolm@aerocandia.gr
   • Tel: +30 22990 22143
    Tel: +30 22990 22144
    Fax: +30 22990 22145
    Mob: +30 6984 777159
    Email: part147@aerocandia.gr
   • Tel: +30 22990 22143
    Tel: +30 22990 22144
    Fax: +30 22990 22145
    Mob: +30 6946128649
    Email: stladopoulos@aerocandia.gr
   • Tel: +30 22990 22143
    Tel: +30 22990 22144
    Fax: +30 22990 22145
    Mob: +30 6983330765
    Email: qualitymanager147@aerocandia.gr
   • Heraklion Airport Office
    Tel: +30 2810 397346
    Fax: +30 2810 229146
    Email: tickets@aerocandia.gr
   • Chania Airport Office
    Tel: +30 2821065633
    Fax: +30 2821065633
    Email: chania@aerocandia.gr
   • Rhodes Airport Office
    Tel: +30 2241082510
    Fax: +30 2241082512
    Email: rhodes@aerocandia.gr

 
 
© Aerocandia Aviation Services, Heraklion, Crete, Greece - Designed & developed by ENTERCITY